โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่บริเวณต้นน้ำเพื่อสำรวจจุดสร้างฝาย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่บริเวณต้นน้ำเพื่อสำรวจจุดสร้างฝาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่บริเวณต้นน้ำในล้ำเหมืองห้วยแก้ว เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่ารอบๆ ดอยสุเทพซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ส่วนจัดการต้นน้ำ

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่  และอุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุุย ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ ที่สนับสนุนบุคคลากรนำทางพื้นที่สำรวจและเป็นวิทยากรบรรยายการทำฝายชะลอน้ำตัวอย่างแบบคอกหมูหิน โครงฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี มีเป้าหมายการจัดทำฝายชะลอน้ำตัวอย่างแบบ คอกหมูหินทิ้ง โครงฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี มีเป้าหมายการจัดทำฝายชะลอน้ำจำนวน ๑,๘๐๐ จุด รอบดอยสุเทพ และภายหลังเสร็จสิ้น ภารกิจสำรวจแล้วอาจารย์และนักศึกษา จะได้ประชุมเพื่อสรุปประเด็นจัดทำเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ ๒ - ๓ ประมาณ ๒๐๐ คน ก่อนที่จะลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำตามเป้าหมายโครงการต่อไป

โครงการสรางฝาย 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา