โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี

            เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, ดร.ภาณุ อุทัยศรี,นายประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐและนายปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี เพื่อเตรียมการสร้างฝาย ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการสรางฝาย 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา