โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ส.ค. 2561 : ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นำทีม "แม่แจ่ม ยังไง ก็แจ่ม" ประกอบด้วย ดร.ณงค์นุช นทีพายัพทิศ อ.เฉลิม ยาวิลาศ นส.อุไรวรรณ สายยะนันท์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน "เช็คอินอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0" พร้อมรับโล่ จากรองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา