โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตร  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 650 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 ส.ค. 2561 : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง" รุ่นที่ 8 และเป็นคนแรกของ มทร.ล้านนาที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ โดยหลักสูตรนี้จัดโดย สวทช. และ สวทน.  ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. ถึง 16 ส.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำทางความคิดในการพัฒนาระบบรางของประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา