โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-30 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-08-30

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน
พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 ส.ค. 2561 : ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นำทีม "แม่แจ่ม ยังไง ก็แจ่ม" ประกอบด้วย ดร.ณงค์นุช นทีพายัพทิศ อ.เฉลิม ยาวิลาศ นส.อุไรวรรณ สายยะนันท์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน "เช็คอินอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0" พร้อมรับโล่ จากรองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตร
พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ส.ค. 2561 : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง" รุ่นที่ 8 และเป็นคนแรกของ มทร.ล้านนาที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ โดยหลักสูตรนี้จัดโดย สวทช. และ สวทน.  ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. ถึง 16 ส.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำทางความคิดในการพัฒนาระบบรางของประเทศ >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา