โลโก้เว็บไซต์

"แม่แจ่ม ยังไง ก็แจ่ม"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน
วันที่ 25 ส.ค. 2561 : ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นำทีม "แม่แจ่ม ยังไง ก็แจ่ม" ประกอบด้วย ดร.ณงค์นุช นทีพายัพทิศ อ.เฉลิม ยาวิลาศ นส.อุไรวรรณ สายยะนันท์ และนักศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา