โลโก้เว็บไซต์ ผู้รับตำแหน่ง ผศ. 61 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับตำแหน่ง ผศ. 61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ , ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่ ,ผศ.ดร.เจษฎา วิเศษมณี 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา