โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน "ปัจฉิมนิเทศนักศ๊กษา ๒๕๕๘"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน "ปัจฉิมนิเทศนักศ๊กษา ๒๕๕๘"  

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ๒๕๕๘” โดยมี ดร.กิจจา ไขนทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเตรียมตัว ปรับตัวเข้าสู่โลกอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แนวทางการพัฒนา   บุคลิภาพและมารยาททางสังคมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมล้านตองโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา