โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai ผู้แทนจาก JIGA | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai ผู้แทนจาก JIGA

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai ผู้แทนจาก  JIGA   ได้หารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai ผู้แทนจาก  JIGA   ได้หารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาและความท้าทายของมหาวิทยาลัยที่สำคัญเทคโนโลยี / สถาบันวิทยาลัยเทคนิคที่สำคัญและอาชีวศึกษารวมทั้งข้อมูลทางสถิติของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมุ่งเน้นไปที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมี วิศวกรรม- ในการเก็บรวบรวมสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในซูเปอร์คลัสเตอร์ของ ยานยนต์และอะไหล่คลัสเตอร์ B เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคมคลัสเตอร์ C ปิโตรเคมีมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารเคมีและ D เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา