โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน STISWB 2016 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน STISWB 2016

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน STISWB 2016 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา