โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา