โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลของบุคลากรลาศึกษาต่อ สังกัด มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลของบุคลากรลาศึกษาต่อ สังกัด มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มีนาคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรม "โครงการติดตามและประเมินผลของบุคลากรศึกษาต่อ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 ราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา