โลโก้เว็บไซต์ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 939 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ ตัวแทนจาก สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา