โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ร่วมกับ  HCMUTE แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ HCMUTE แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 870 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประพัฒน์ เขื้อไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร) ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้โอวาทแก่นายธนิศร์ แสนคำแพ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐพงษ์ โรจนปรีชานันท์  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และนายพงศกร สมศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาและ  Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ร่วมในการศึกษาวิจัย เป็นระยะเวลา  3 เดือน (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา