โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-30 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-10-30

สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ตัวแทนจาก สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ HCMUTE แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ประพัฒน์ เขื้อไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร) ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้โอวาทแก่นายธนิศร์ แสนคำแพ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐพงษ์ โรจนปรีชานันท์  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และนายพงศกร สมศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาและ  Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา