โลโก้เว็บไซต์ สโมสร มทร.อีสาน ร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกิจการ นศ. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสร มทร.อีสาน ร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกิจการ นศ.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
วันนี้ ตัวแทนจาก สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา