โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Talant  Mobility รอบ 4 เดือน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Talant Mobility รอบ 4 เดือน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Talant  Mobility รอบ 4 เดือน 

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศักดิ์  โกษยาภรณ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนากำลังคนสะเต็ม ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ การศึกษาและพัฒนาหัวเจาะสำหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน ณ โรงเหมืองแม่เหมาะ จังหวัดลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา