โลโก้เว็บไซต์ ติดตาม Tm อ.สุรพิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตาม Tm อ.สุรพิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Talant Mobility รอบ 4 เดือน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Talant  Mobility รอบ 4 เดือน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศักดิ์  โกษยาภรณ ผู้อำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา