โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-03 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-03-03

ทุนการศึกษาค่ายเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 2017 CTBU Study and Culture Tour ณ Chongqing Technology and Business University
ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าร่วมค่ายเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 2017 CTBU Study and Culture Tour ณ Chongqing Technology and Business University ณ Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 15 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 มีนาคม 2560 >> อ่านต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Talant Mobility รอบ 4 เดือน
ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Talant  Mobility รอบ 4 เดือน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศักดิ์  โกษยาภรณ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนากำลังคนสะเต็ม ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ การศึกษาและพัฒนาหัวเจาะสำหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน ณ โรงเหมืองแม่เหมาะ จังหวัดลำปาง  >> อ่านต่อ


ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง ร่วมสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์  หวานเสียง หัวหน้าหลักสูตรช่างโลหะ สาขาวิศวกรรมอุตสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในโอกาส “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และรับมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   ในสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ 1 โดยมีนาย... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา