โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจากภาคเอกชน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจากภาคเอกชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  เป็นประธานเปิดการอบรมการเตรียมความรู้ พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสู่วิศวกรยุกต์ใหม่ โดยตัวแทนจากบริษัท อาซีฟา จำกัด   พร้อมกันนี้ทางบริษัท ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีความตั้งใจ จำนวน 4 ทุนๆละ 5,000 บาท อีกด้วย

โครงการนี้ เป็นกิจกรรมของ บริษัท อาซีฟา จำกัด  เป็นส่วนหนี่งในโครงการ การเตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการคืนความรู้สู่สังคมของบริษัทโดยเป็นการเตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสู่วิศวกรยุกต์ใหม่ แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาโดยจัดขึ้น บริเวณชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56  พรรษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา