โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talant Mobility           | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talant Mobility

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1958 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talant Mobility          วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์  อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา เป็นประธานการตรวจติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม รร 305 อาคารเรียนรวม  


คลังรูปภาพ : ติดตาม tm


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา