โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-18 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-18


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษา กับผู้แทนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี  พร้อมด้วยผู้แทนจากบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา