โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.ล้านนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.ล้านนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาที่สนใจในสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1  จำนวน 18 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์ หวานเสียง ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรลาศ ดอนชัย  ร่วมเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในวันดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา