โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.ล้านนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาที่สนใจในสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา