โลโก้เว็บไซต์ เตรียมความพร้อมปรฐมนิเทศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เตรียมความพร้อมปรฐมนิเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564”
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา