โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ปีการศึกษา 2564 ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปางชมพู อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ปีการศึกษา 2564 ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปางชมพู อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ปีการศึกษา 2564 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จำนวน 30 คน ร่วมดำเนินโครงการค่ายอาสาคณะวิศวกรรมมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 พัฒนาโรงเรียนบ้านปางชมพู อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษามาบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ อีกทางหนึ่ง

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว : อาจารย์กฤษนนท์ สนธิ / สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน / งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา