โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มีนาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  ฝ่ายงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ตณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพกับสถานประกอบการ ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานและฝึกทักษะการนำเสนอผลงานด้านวิชาการสู่สาธารณชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณิชกมล หวังวิวัฒนา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม เว็ปไซด์หางาน/และสมัครงาน JobThai ได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “เทคนิคการเขียนเรซูเม่ (Resume) และการสมัครงานช่วงสถานการณ์โควิด - 19”  ซึ่งในกิจกรรมมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 177 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา