โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์ จัดโดยสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจีเนียริ่ง จ.ลำพูน โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีการนำเสนอชิ้นงานต้นแบบทั้งหมด 17 รายการ และที่ประชุมยังเสนอให้ มทร.ล้านนา เป็นศูนย์ทดสอบและรับรองอุปกรณ์ทางแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมในอนาคตอีกด้วย


คลังรูปภาพ : Pitching


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา