โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ชมรมซอมพออาสา ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา 4 พลัส   "เติมพลัง สร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม" ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบของค่ายอาสา ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบ BBL (Brain Base Learning) ทางเดิน และสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยมีอาจารย์คนึงนุช  สารอินทร์จักร  อาจารย์สุขุมาล  ตั้วสกุล และอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม เป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้าร่วมกิจกรรม
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : เฟสบุ๊คแฟนเพจ ค่ายซอมพออาสา https://www.facebook.com/chomporRSa/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา