โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-21 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-10-21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์ จัดโดยสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจีเนียริ่ง จ.ลำพูน โดยใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา