โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2019) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2019)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 978 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562  นำโดย ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเชิญจากเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นให้เข้าร่วมงาน  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (University Teknologi Malaysia : UTM) เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย หลังจากที่คณะเดินทางได้มาถึงเมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ STISWB XI local organization Committee ณ โรงแรม Grand Paragon Hotel, Johor Bahru

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ภาคเช้าจะเป็นพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ภาคบ่ายคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ  และบุคลากรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวิชาการ งานแผนและวิจัย  นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายด้วย ส่วนในภาคค่ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การประกาศผลรางวัลบทความดีเด่น และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ โรงแรม Grand Paragon Hotel, Johor Bahru ประเทศมาเลเซีย  ซึ่ง มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล The Best Paper Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง Heat Transfer Characteristics of Taper Radially Rotating Heat Pipe Using Ethanol as Working Fluid โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ อาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการขึ้นรับรางวัล และ ผลงานเรื่อง An Assessment of Work-Integrated Learning for Engineering Thermodynamics Pedagogy in School in Factory Model โดย ดร.รณชาติ มั่นศิลป์ และ ดร.ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ อาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกวดการแสดงเครือข่าย มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุดการแสดงที่มีชื่อว่า RMUTL COMBO อีกด้วย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเชีย (Universiti Teknologi Malaysia: UTM) และเดินทางต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำ บริษัท มิตูโตโย เอเซีย แปซิฟิก

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประเทศสิงคโปร์

ที่มา/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา