โลโก้เว็บไซต์ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(MOU) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาศ
   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีและร่วมล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา