โลโก้เว็บไซต์ รร บ้านคุณแม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รร บ้านคุณแม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรม ต้อนรับ โรงเรียนบ้านคุณแม่ เข้าศึกษาเรียนรู้ เรื่องหุ่นยนต์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับโรงเรียนบ้านคุณแม่เข้าศึกษาเรียนรู้ ด้านหุ่นยนต์ ณ อาคารแมคคาฯ มทร.ล้านนา ทั้งนี้ได้มี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร ตัวแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา