โลโก้เว็บไซต์ แผนที่จะการจัดงานการประชุม 9 มทร. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนที่จะการจัดงานการประชุม 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา“การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2018 (7th)”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน TEACHING...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา