โลโก้เว็บไซต์ 12-1-2561ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการร่วมกับธนาคารออมสิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12-1-2561ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการร่วมกับธนาคารออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการร่วมกับธนาคารออมสิน
วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายภาสวรรธน์   วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา