โลโก้เว็บไซต์ 01-11-60 ปตทเยี่ยมศูนย์ยานยนต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

01-11-60 ปตทเยี่ยมศูนย์ยานยนต์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาปตท. เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ฯ เดินหน้าพัฒนาศูนย์มีมาตรฐานระดับสากล
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านน...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา