โลโก้เว็บไซต์ ปตท. เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ฯ เดินหน้าพัฒนาศูนย์มีมาตรฐานระดับสากล  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปตท. เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ฯ เดินหน้าพัฒนาศูนย์มีมาตรฐานระดับสากล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับ คุณบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจหล่อลื่น และคณะ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชม “ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และการหล่อลื่น” โครงการความร่วมมือรหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องการขยายผลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การอบรมให้กับช่างซ่อมรถยนต์และรถยนต์ในเครือข่ายของ ปตท. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในอนาคต โอกาสนี้ อาจารย์จิรศักดิ์   ปัญญา  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำเสนอความก้าวของโครงการและหารือถึงแนวทางการพัฒนาศูนย์สู่ความเป็นมืออาชีพ ได้มาตรฐานและพัฒนาความร่วมมือด้านอื่นๆให้ดียิ่งขึ้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา