โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง17มิย60 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง17มิย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง
          17 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พานักศึกษา 127 คน ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา