โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3978 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พานักศึกษา 127 คน ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง, ศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง รุ่นต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
          การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสานสัมพันธ์อันดีงามกับรุ่ยพี่สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง โดยมีอาจารย์เบญญา อินวรรณ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม  
          สำหรับงานประเพณีงานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเมือง จังหวัดลำปาง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เทศบาลพิชัย คณะกรรมการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพิชัย ซึ่งจัดเป็นงานประเพณีเป็นประจำทุกปี
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง และประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา