โลโก้เว็บไซต์ เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2560 ให้กับนักเรียนกลุ่มการเรียนรู้ SMART YRC ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา