โลโก้เว็บไซต์ ผศ.วรเชษฐ์  หวานเสียง สักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง สักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง ร่วมสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์  หวานเสียง หัวหน้าหลักสูตรช่างโลหะ สาขาวิศวกรรมอุตสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา