โลโก้เว็บไซต์ robot | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

robot

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับ นักศศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน COBOT Contest Thailand 2022
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำทีมโดย นายสาคร  ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา