โลโก้เว็บไซต์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา