โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-22 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-11-22

หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนา Thermal Spraying Applications in Thai Energy,Petrochemical, and Logistics Industries
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติสัมมนา  ในหัวข้อ "Thermal Spraying Applications in Thai Energy,Petrochemical, and Logistics Industries" ภายใต้งาน METALEX 2022 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ไบเทค บางนา เมทัลเล็กซ์ METALEX 2022 เป็นอีเว้นท์ที่เชื่อมโยงนักอุตสาหกรรมโลหการกว่า 85,000 รายกับเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์ เพื่อให้อุตสาหกรรมทั่วทั้งอาเซียน ... >> อ่านต่อ


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เข้าเยี่ยมชมงานของหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 พฤษจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในงานวิจัยระบบราง  ภายใต้หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ดอยสะเก็ด พร้อมกับเข้าศึกษาดูงานศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรในหน่วยวิจัยระบบขนส่งทางราง มทร.ล้านนา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิจัย สวทช. เรื่อง "การจัดทำร่า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM ครั้งที่ 11
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นางจิตติมา ทองเล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา