โลโก้เว็บไซต์ หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนา Thermal Spraying Applications in Thai Energy,Petrochemical, and Logistics Industries | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนา Thermal Spraying Applications in Thai Energy,Petrochemical, and Logistics Industries

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติสัมมนา  ในหัวข้อ "Thermal Spraying Applications in Thai Energy,Petrochemical, and Logistics Industries" ภายใต้งาน METALEX 2022 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ไบเทค บางนา

เมทัลเล็กซ์ METALEX 2022 เป็นอีเว้นท์ที่เชื่อมโยงนักอุตสาหกรรมโลหการกว่า 85,000 รายกับเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์ เพื่อให้อุตสาหกรรมทั่วทั้งอาเซียน

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://webapp.reedtradex.co.th/regisonline/register/mobilereg?show=MTX22


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา