โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-11 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-03-11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เฟรช มิลค์ จำกัด
ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 มี.ค. 65 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เฟรช มิลค์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานบริหาร ร่วมถ่ายทอดข้อคิด แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร เทคโนโลยีและประสบการณ์ในระบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ อาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดเวทีระดมสมองวางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ระดับมาตรฐานสากล
ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Retreat) ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเปิดเวทีให้แก่กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันการระดมสมองเพื่อทบทวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในหลายประเด็นที่เป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดการพัฒนาทั้งการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการปรับปรุงกฎระเบียบรวมถึงขั้นต... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Extra ระดับปริญญาตรี
ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Extra ระดับปริญญาตรี  รหัส 120 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (มีใบรับรองการทำงาน) คุณวุฒิของผู้สมัคร - ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  - ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า  ***เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565   ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา