โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Extra ระดับปริญญาตรี  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Extra ระดับปริญญาตรี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Extra ระดับปริญญาตรี 
รหัส 120 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (มีใบรับรองการทำงาน)

คุณวุฒิของผู้สมัคร
- ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
- ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 
***เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 
 ดาวน์โหลดใบสมัคร
https:/ https://shorturl.asia/UagEu
 อัพโหลดใบสมัครและหลักฐาน
https://shorturl.asia/CUMwk
 สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม
สำนักงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
โทรศัพท์  053-921444  ต่อ  1508 , 1603
https://www.facebook.com/electricalpayap
Line กลุ่มผู้สมัคร http://line.me/ti/g/6TXrFDLZEsออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา