โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เฟรช มิลค์ จำกัด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เฟรช มิลค์ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 มี.ค. 65 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เฟรช มิลค์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานบริหาร ร่วมถ่ายทอดข้อคิด แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร เทคโนโลยีและประสบการณ์ในระบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ อาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรได้รับ ความรู้ ประสบการณ์ รับทราบปัญหา และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ เพื่อนำความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
 
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา