โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-31 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-01-31


นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ... >> อ่านต่อ


“ชลประทานน้ำหยด” นักวิจัยราชมงคลล้านนาลงพื้นที่ให้ความรู้ การจัดการน้ำในระบบการผลิตของเกษตร
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา