โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-26 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-05-26


โครงการสื่อสุริยะอาสา
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล และคณะ ดำเนินโครงการสื่อสารและข่าวสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาของชุมชน ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา) ได้ทำการติดตั้งระบบการกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และระบบสังเกตุการณ์ทางไกล จำนวน 15 จุด ครอบคลุม 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านกามาผาโด้ บ้านป่าสัก บ้านตะโต๊ะโกร และบ้านทีหนึเด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา